Juridisch

Het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed valt onder het Nederlands recht. Middels het Juridisch Kader wordt vastgesteld welke wet- en regelgeving relevant is voor het stelsel, evenals wat daarin de aandachtsgebieden zijn en respectievelijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarnaast schetst het de rechtsrelaties tussen het stelsel, haar deelnemers en aangesloten partijen. Hierbij wordt aangesloten bij de Rollen.