Zorgeloos Vastgoed - homepage

 

Welkom bij het Afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed. In deze omgeving staan de actuele en vorige versies van het stelsel.

 

Actieve versie(s)

Per 16-9-2021 is de eerste versie van het afsprakenstelsel geldig. Partijen die wensen aan te sluiten dienen een actieve versie van het stelsel te ondersteunen.

Afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed versie 1.0

Consultatieversie(s)

-

Bouwblokken van het stelsel

Het stelsel bestaat uit een aantal componenten, genaamd bouwblokken, die het afsprakenstelsel structuur en inhoud geven. De bouwblokken Grondslagen en Juridisch Kader vormen samen het fundament van het stelsel: de beginselen en randvoorwaarden zijn hierin vastgelegd. Vervolgens wordt het stelsel nader vormgegeven door een gemeenschappelijke architectuur en een gedeelde gegevenscatalogus. De governance beschrijft ten slotte zowel voor de ontwikkelings- als de beheerfase de structuur en werkwijze van het stelsel en de Stichting.

In de Grondslagen staan achtereenvolgens de Doelen, Randvoorwaarden en Basisafspraken binnen het stelsel beschreven, naast een verdeling in bepaalde rollen ten aanzien van het stelsel. Dit hoofdstuk zorgt voor een toetsingskader waaraan de overige bouwblokken van het stelsel dienen te voldoen en wat men wel en niet kan verwachten van het stelsel. 

Vervolgens geeft het Juridisch Kader een (niet uitputtende) weergave van de relevante wet- en regelgeving die betrekking heeft op het afsprakenstelsel en hoe die hun toepassing vinden binnen het afsprakenstelsel.

Het bouwblok Architectuur beschrijft leidende principes en stelselfuncties, die ervoor zorgen dat bronhouders, softwareleveranciers, dienstverleners en consumenten gebruik kunnen maken van de informatiediensten die via het afsprakenstelsel beschikbaar zijn.

In de Gegevenscatalogus zijn een gezamenlijke taxonomie en informatiemodellen vastgelegd. Als onderdeel daarvan zijn bestaande taxonomieën en onderliggende informatiemodellen op elkaar afgestemd.

Ten slotte wordt in de Governance beschreven hoe de ontwikkeling, het beheer en de handhaving van het afsprakenstelsel plaatsvindt, wie daarin betrokken is en op welke manier men kan participeren.

 

Het gehele afsprakenstelsel en daarmee alle documentatie die je aantreft op deze Confluence valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie