Gegevenscatalogus

Een belangrijke bouwsteen voor (digitale) gegevensuitwisseling is de gegevenscatalogus. Door meerdere catalogi uit de verschillende domeinen van de vastgoedketen in gezamenlijkheid te organiseren en publiceren, ontstaat één plek waar afnemers van gegevens alle relevante informatie kunnen vinden. 


Wat is een gegevenscatalogus?

De gegevenscatalogus is een samenvoeging van meerdere catalogi uit de domeinen van de makelaardij, hypotheken, notariaat en het Kadaster. Het geeft (op termijn) een totaalbeeld van de gegevens die beschikbaar zijn in deze domeinen en hoe die zijn georganiseerd. Gegevens zijn nader gedefinieerd door een taxonomie: een beschrijving van de gegevens in klare taal, in juridische taal en de onderlinge verbanden en relaties. Hiermee biedt het een compleet beeld van de informatie, waar deze te vinden is en op welke wijze deze geraadpleegd kan worden. De gegevenscatalogus bevat zelf geen informatie.

Voor wie is de gegevenscatalogus?

De gegevenscatalogus is interessant voor iedereen die gegevens gebruikt over bijvoorbeeld adressen, gebouwen en financieringen, maar ook persoonlijke en notariële gegevens ontsluit. Daarnaast is het voor deelnemende partijen van belang om binnen de gegevensuitwisseling te bouwen op de standaarden zoals vastgelegd in deze catalogus. In het bijzonder is de gegevenscatalogus een nuttig hulpmiddel voor bijvoorbeeld informatiemanagers en –architecten, beleidsmakers en wetgevingsjuristen. De catalogus biedt een overzicht van beschikbare gegevens die gebruikt kunnen worden in processen of diensten. Aanbieders van gegevens vastgelegd in deze catalogus zijn vindbaar op de deelnemerslijsten.

Hoe werkt de gegevenscatalogus?

De Stelselcatalogus wordt gevuld met een overzicht van objecten, begrippen en handelingen. Iedere handeling kent één of meerdere betrokken actoren en één of meerdere agenten. Informatie is ofwel direct beschikbaar vanaf de bron ofwel op een andere mogelijkheid te betrekken. Met behulp van linked data maakt de catalogus de relaties tussen objecten, begrippen en handelingen zicht- en bruikbaar. 

Het beheer, de verdere ontwikkeling en de wijze waarop commentaar ingediend kan worden op de gegevenscatalogus is nader uitgewerkt in de Governance.

Opbouw van de gegevenscatalogus

In de gegevenscatalogus staat de taxonomie centraal en van daaruit zijn gegevensproducten verwerkt tot een ontologie en informatiemodellen. Ook is de samenhang met de architectuur van het stelsel aangebracht. De gegevenscatalogus is ontwikkeld conform de best practices van BP4mc2 (Nederlands Profiel voor Gegevenscatalogi). De toepassingswijze van de taxonomie is vastgelegd in een menselijk leesbaar en een machine-leesbaar format. De taxonomie is opgebouwd conform linked data-standaarden. Waar deze taxonomie wordt ingezet in de praktijk, wordt dit ontsloten middels de Nederlandse URI-strategie.

Voordelen

Met de gegevenscatalogus van Zorgeloos Vastgoed kan men:

  • Een overzicht krijgen van de verschillende informatieproducten met hun onderlinge relaties.

  • Een overzicht krijgen van alle begrippen, handelingen en betrokken actoren en agenten in samenhang.

  • Begrippen en gegevens vergelijken.

  • Bekijken welke gegevens gevalideerd zijn en uit welke bron zij afkomstig zijn.

  • Bekijken van welke wetgeving gegevens zijn afgeleid.

  • De inhoud van de gegevenscatalogus als Linked Open Data gebruiken in eigen werkprocessen.

 

De gegevenscatalogus is raad te plegen via:

Taxonomie - https://taxonomie.zorgeloosvastgoed.nl/
Informatiemodel - https://developer.zorgeloosvastgoed.nl/informatiemodel/