Architectuur

De architectuur van het Zorgeloos Vastgoed stelsel bestaat uit een aantal richtinggevende Architectuur Principes en Stelselfuncties. De architectuur zorgt voor orkestratie en faciliteert van samenwerking tussen ketenpartners. Het is daarmee voornamelijk een referentiearchitectuur, met verdieping waar nodig. 

Zorgeloos Vastgoed staat voor veilige gegevensuitwisseling van informatie door de keten heen. Consumenten en betrokken dienstverleners moeten erop kunnen vertrouwen dat verstrekte informatie betrouwbaar is of als zodanig door de consument of dienstverlener is aangemerkt. Digitalisering en standaardisering van de uit te wisselen informatie, middels de Gegevenscatalogus, draagt hieraan bij.

Onderstaande figuur geeft de opbouw van het stelsel in functies weer. Zorgeloos Vastgoed draagt zorg voor de in grijs weergegeven stukken. De in groen weergegeven Stelselfuncties worden uitgevoerd door softwareleveranciers, en aaneengeschakeld conform de gewenste (samen)werking in het afsprakenstelsel. 

 

Om het doel van betrouwbare digitale uitwisseling van informatie door de keten heen en met consumenten te bereiken, zijn een viertal functies van primair belang:

 1. Identificatie & Authenticatie

  Dienstverleners kunnen consumenten herkennen op basis van een digitale identiteit van een hoge betrouwbaarheid.

 2. Digitaal ondertekenen

  Gegevens (en documenten) dienen voorzien te kunnen worden van een elektronische handtekening(en), zodat (digitaal) verifieerbaar is dat consumenten zich gecommitteerd hebben aan een specifieke versie van een overeenkomst;

 3. Digitale Kluis of Online Data Storage (ODS)

  Informatie, die niet betrokken wordt uit een authentieke bron, dient veilig opgeslagen te worden en van daaruit uitgewisseld kunnen worden.

 4. Consentmanagement

  De consument heeft een actieve rol in het verlenen of weigeren van toestemming (consent) om gegevens in te kunnen zien.

Een Softwareleverancier Dienstverlener en Softwareleverancier Consument dragen zorg voor één of meerdere van deze functies, al naar gelang hun rol in het afsprakenstelsel. Per rol kan ook de individuele invulling van functies variëren. Bijvoorbeeld werkt momenteel de identificatie van een Dienstverlener binnen het stelsel anders dan de identificatie van een Consument.

 

Waar gegevens nog niet digitaal beschikbaar zijn werkt Zorgeloos Vastgoed samen met betrokkenen om dit te realiseren, zodat op termijn de huidige (analoge) informatie-uitwisseling kan worden vervangen. De gedigitaliseerde koopovereenkomst is hiervan een eerste voorbeeld, waarbij de PDF voorlopig nog wordt meegeleverd omdat de huidige wet- en regelgeving, afspraken en werkwijze deze nog verlangen. Op termijn is de verwachting dat de gedigitaliseerde versie de analoge versie geheel zal vervangen.