Grondslagen

In dit hoofdstuk worden vanuit de Visie, Missie en het Manifest de kaders van het Afsprakenstelsel neergezet. 

Achtereenvolgens zijn doelen, randvoorwaarden en principes uitgewerkt. Hierbij bieden de Doelen een meetlat waarlangs het succes van het stelsel bepaald kan worden. De Randvoorwaarden geven een aantal niet onderhandelbare eisen weer. Ten slotte worden middels de Basisafspraken de opzet en de belangrijkste ontwerpkeuzes van het stelsel weergegeven.